Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 4 | 2 | 1

Aktuální období: 4/2017

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2017-04-10 17:04:28ZM/2017/03/030: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Ing. Ladislava Dostálka a Mgr. Dušana Krabce.Ano-
2017-04-10 17:05:18ZM/2017/03/031: ZM schvaluje program jednání ZM č. 03.Ano-
2017-04-10 17:21:20ZM/2017/03/032: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 658/29 o velikosti 32,80 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 160/10000 paní SKRYTO Kalouskové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO.Ano-
2017-04-10 17:22:51ZM/2017/03/033: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. p. č. 422 – trvalého travního porostu, p. p. č. 430/1 – trvalého travního porostu, p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu o celkové výměře cca 540 m2 a pozemku p. p. č. 423 – trvalého travního porostu o výměře 173 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-04-10 17:24:41ZM/2017/03/034: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 778 – ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 256 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-04-10 17:27:33ZM/2017/03/035: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nové záměry prodejů volných bytových jednotek ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k.ú. Králíky: - č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 157/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 400.000 Kč - č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 225/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 500.000 Kč - č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 156/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 400.000 Kč - č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 169/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 450.000 Kč, zároveň schvaluje záměr prodeje uvolněné bytové jednotky ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky: - č. 658/34 o velikosti 50,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 244/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 780.360 Kč a ukládá záměry prodejů zveřejnit na dobu do 31.05.2017. Ano-
2017-04-10 17:29:00ZM/2017/03/036: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nový záměr prodeje pozemku p. p. č. 3755/2 – ostatní plochy o výměře 202 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 8.540 Kč s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město Králíky, a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi. Ano-
2017-04-10 17:30:42ZM/2017/03/037: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalého travního porostu o výměře cca 710 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, a to před objekty čp. 108, který je součástí pozemku st. p. č. 286, a čp. 109, který je součástí pozemku st. p. č. 285/1, a celým prostorem mezi objekty čp. 108 a čp. 109, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Ano-
2017-04-10 17:31:32ZM/2017/03/038: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalého travního porostu o výměře cca 110 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, a to pouze před objektem čp. 108, který je součástí pozemku st. p. č. 286, a polovinu prostoru mezi objekty čp. 108 a čp. 109, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-04-10 17:32:45ZM/2017/03/039: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalého travního porostu o výměře cca 210 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, a to pouze před objektem čp. 109, který je součástí pozemku st. p. č. 285/1, a polovinu prostoru mezi objekty čp. 108 a čp. 109, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-04-10 17:33:44ZM/2017/03/040: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 2283 – ostatní plochy, jiné plochy o výměře 685 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 190.030 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-04-10 17:35:45ZM/2017/03/041: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje bezúplatný převod úseku silnice III/31227 h na pozemku p. p. č. 2442 v k. ú. Červený Potok od uzlového bodu UB 1423A310 po uzlový bod UB 1423A311, včetně mostu ev. č. 312 27 h – 1, který prochází přes železniční trať, od Pardubického kraje na město Králíky. Ano-
2017-04-10 17:36:53ZM/2017/03/042: Zastupitelstvo města Králíky ruší Směrnici Města Králíky o podmínkách přidělení nově vybudovaných nájemních bytů ze dne 21.04.1997, vedenou pod číslem PP/18/S/1997. Ano-
2017-04-10 17:39:58ZM/2017/03/043: ZM schvaluje rozdělení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 a finanční podíly z rozpočtu města na opravy kulturních památek dle přiloženého rozpisu. Ano-
2017-04-10 17:42:22ZM/2017/03/044: ZM schvaluje přiznání finančního spolupodílu města ve výši 28.142 Kč na obnovu kulturní památky kostela sv. Michaela archanděla v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 - MPZ Králíky, Římskokatolické farnosti Králíky, Velké náměstí 1, Králíky 561 69, IČO 44468750. Ano-
2017-04-10 17:45:20ZM/2017/03/045: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 1/2017 (PP/234/V/2017) „O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/1998, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1999 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou a vlastníkům obytných budov a bytů na opravy bytového fondu nesouvisející se záplavami“ v předloženém znění.Ano-
2017-04-10 18:36:15ZM/2017/03/046: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny organizační složky Vojenské muzeum Králíky dle předloženého návrhu.Ano-