Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 6 | 5 | 4 | 2 | 1

Aktuální období: 6/2017

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2017-06-12 17:06:52ZM/2017/05/061: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Davida Hrdu a Ing. Václava Kubína.Ano-
2017-06-12 17:07:31ZM/2017/05/062: ZM schvaluje program jednání ZM č. 05.Ano-
2017-06-12 17:37:35ZM/2017/05/063: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 778 – ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 256 m2 v k. ú. Dolní Hedeč paní Anežce Janočkové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky SKRYTO. Ano-
2017-06-12 17:39:13ZM/2017/05/064: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 116 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-06-12 18:01:08ZM/2017/05/065: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. 305/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 551 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 359, a pozemku p. p. č. 353 – zahrady o výměře 277 m2 vše v k. ú. Králíky za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 1.100.000 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Ano-
2017-06-12 18:03:07ZM/2017/05/066: Zastupitelstvo města Králíky souhlasí se směnou lesních pozemků p. p. č. 765, p. p. č. 766/2, p. p. č. 766/3, p. p. č. 766/7 a p. p. č. 766/8 v k. ú. Heřmanice u Králík o celkové výměře 2 351 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Lesy ČR u rekreačního objektu č. e. 2, který je součástí pozemku st. p. č. 121 v k. ú. Heřmanice u Králík, za lesní pozemek, příp. pozemky p. p. č. 569 a p. p. č. 571 v k. ú. Heřmanice u Králík o celkové výměře 3 748 m2 ve vlastnictví města Králíky, a to v rámci Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík, která byla v daném území zahájena. Ano-
2017-06-12 18:05:10ZM/2017/05/067: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nové záměry prodejů volných bytových jednotek ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky: - č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 157/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 350.000 Kč - č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 156/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 350.000 Kč - č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 169/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 400.000 Kč, a ukládá záměry prodejů zveřejnit na dobu do 31.08.2017. Ano-
2017-06-12 18:06:41ZM/2017/05/068: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 658/34 o velikosti 50,00 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 244/10000 panu SKRYTO Svobodovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2017-06-12 18:18:39ZM/2017/05/069: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2017 (PP/243/V/2017) „O nočním klidu“.Ano-
2017-06-12 18:21:38ZM/2017/05/070: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 3/2017 (PP/244/V/2017) „O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, Požární řád města“.Ano-
2017-06-12 18:24:35ZM/2017/05/071: ZM schvaluje výjimku z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky a zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy k městskému bytu č. 5 v č.p. 583 ul. Františka Palackého, Králíky, s paní SKRYTO RandisovouSKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky.Ano-
2017-06-12 18:41:45ZM/2017/05/072: ZM schvaluje dotaci 124.200 Kč žadateli FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČ 22677682 na projekt „Profesionální trenér mládeže“.Ano-