Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1

Aktuální období: 11/2011

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2011-11-14 17:04:52ZM/2011/07/130: ZM schvaluje program jednání ZM č. 07.Ano-
2011-11-14 17:06:16ZM/2011/07/131: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Krabce a JUDr. Ježka.Ano-
2011-11-14 17:20:30ZM/2011/07/132: ZM schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Králíky ve znění pozměňovacího návrhu.Ano-
2011-11-14 17:22:24ZM/2011/07/133: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 784/3 – ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Dolní Hedeč manželům SKRYTO Eliášovým, Dolní Hedeč SKRYTO.Ano-
2011-11-14 17:25:03ZM/2011/07/134: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1841/17 – trvalý travní porost o výměře 180 m2 v k.ú. Králíky a to do podílového spoluvlastnictví: - ideální 1/2 slečně SKRYTO Žižkové, Králíky SKRYTO - ideální 1/2 panu SKRYTO Rohovi, Králíky SKRYTO. Ano-
2011-11-14 17:26:24ZM/2011/07/135: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 818 – zastavěná plocha o výměře 31 m2 v k.ú. Králíky manželům SKRYTO Habivským, Králíky SKRYTO.Ano-
2011-11-14 17:28:18ZM/2011/07/136: ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 82/2 - ostatní plocha o výměře 75 m2 a p.p.č. 1176/2 – ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík manželům SKRYTO Telyčkovým, Dobruška SKRYTO.Ano-
2011-11-14 17:59:12ZM/2011/07/137: ZM schvaluje prodej bytového domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, za kupní cenu 4.000.000 Kč + náklady spojené s převodem.Ano-
2011-11-14 18:01:16ZM/2011/07/138: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/10 – zastavěná plocha o výměře 22 m2 za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 a části pozemku p.p.č. 97/2 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:03:26ZM/2011/07/139: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 422 – trvalý travní porost o výměře 106 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:03:55ZM/2011/07/140: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 466/8 – trvalý travní porost o výměře 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč.Ano-
2011-11-14 18:05:54ZM/2011/07/141: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 294/6 – ostatní plocha o výměře 859 m2 a 294/20 - ostatní plocha o výměře 82 m2 v k.ú. Dolní Lipka za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:07:15ZM/2011/07/142: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 147 – zahrada o výměře 176 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:08:35ZM/2011/07/143: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1003/2 – ostatní plocha o výměře 490 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:10:11ZM/2011/07/144: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2424 – trvalý travní porost o výměře 162 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:22:01ZM/2011/07/145: ZM schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 1180 – trvalý travní porost o výměře 1547 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za část pozemku (o cca stejné výměře jako je pozemek města) ve zjednodušené evidenci p.č. (403) GP v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana Pavla Kalianka, Dolní Boříkovice čp. 175 s tím, že hodnota směňovaných pozemků je stejná a žadatel uhradí náklady spojené s převodem, a ukládá záměr směny zveřejnit. Ano-
2011-11-14 18:23:35ZM/2011/07/146: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3718 – zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:24:58ZM/2011/07/147: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3716 – zahrada o výměře 15 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:26:19ZM/2011/07/148: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3717 – zahrada o výměře 3 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2011-11-14 18:28:28ZM/2011/07/149: ZM schvaluje změnu usnesení ZM/2011/06/112 ze dne 12.09.2011 a schvaluje prodej pozemků p.p.č. 836/4 – ostatní plocha o výměře 140 m2 a p.p.č. 1272/2 – ostatní plocha o výměře 219 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík manželům SKRYTO Vonzovým, Heřmanice SKRYTO.Ano-
2011-11-14 18:30:44ZM/2011/07/150: ZM schvaluje změnu usnesení ZM/2011/06/111 ze dne 12.09.2011 a schvaluje prodej pozemku st.p.č. 419/2 – zastavěná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví, a to: - ideální 1/8 manželům SKRYTO Brůnovým, Králíky SKRYTO - ideální 1/8 paní SKRYTO Jedličkové, Králíky SKRYTO - ideální 1/8 manželům SKRYTO Laczkovým, Králíky SKRYTO - ideální 1/8 manželům SKRYTO Neprašovým, Králíky SKRYTO - ideální 1/8 manželům SKRYTO Pinkasovým, Králíky SKRYTO - ideální 1/8 manželům SKRYTO Šlajsovým, Králíky SKRYTO - ideální 1/12 paní SKRYTO Temnyakové, Králíky SKRYTO - ideální 1/48 slečně SKRYTO Temnyakové, Králíky SKRYTO - ideální 1/48 panu SKRYTO Temnyakovi, Králíky SKRYTO - ideální 1/8 paní SKRYTO Vackové, Králíky SKRYTO. Ano-
2011-11-14 18:32:54ZM/2011/07/151: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. Horní Lipka od ČR – Pozemkového fondu ČR na město Králíky, a to: - dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění (zastavěné území): p.p.č. 2338 - trvalý travní porost o výměře 795 m2, p.p.č. 2340 – ostatní plocha o výměře 622 m2, p.p.č. 2364 – trvalý travní porost o výměře 1585 m2, p.p.č. 2365 – trvalý travní porost o výměře 1078 m2, p.p.č. 2366 – trvalý travní porost o výměře 345 m2, p.p.č. 2436 - trvalý travní porost o výměře 280 m2, p.p.č. 2478 – trvalý travní porost o výměře 1066 m2, p.p.č. 2518 – trvalý travní porost o výměře 933 m2, p.p.č. 2537 – trvalý travní porost o výměře 239 m2, část p.p.č. 2538 – trvalý travní porost o výměře cca 400 m2 a část p.p.č. 2550 – trvalý travní porost o výměře cca 5450 m2 vše v k.ú. Horní Lipka - dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění (zastavitelné území): část p.p.č. 2331 – trvalý travní porost o výměře cca 1785 m2, spoluvlastnický podíl na části p.p.č. 2352 – orná půda o výměře cca 3235 m2 a p.p.č. 2472 – trvalý travní porost o výměře 4316 m2 a p.p.č. 2484 – orná půda o výměře 15863 m2 vše v k.ú. Horní Lipka. Ano-
2011-11-14 18:36:31ZM/2011/07/152: ZM bere na vědomí sdělení podmínek k jednání mezi městem a společností Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí o pozemcích v areálu stavebního závodu v Králíkách a schvaluje pro jednání se společností člena ZM, a to pana JUDr. Ježka.Ano-
2011-11-14 18:38:45ZM/2011/07/153: ZM schvaluje odepsání pohledávky za povinným SKRYTO Davídkem, bytem Králíky, SKRYTO.Ano-
2011-11-14 18:40:22ZM/2011/07/154: ZM zrušuje usnesení ZM/2010/07/123 ze dne 11.10.2010.Ano-
2011-11-14 18:42:22ZM/2011/07/155: ZM zrušuje usnesení ZM/2010/02/025 ze dne 08.03.2010.Ano-
2011-11-14 19:04:49ZM/2011/07/156: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 3/2011, o místních poplatcích s navrženou změnou, a to s účinností od 01.01.2012.Ano-
2011-11-14 19:07:53ZM/2011/07/157: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012. Ano-
2011-11-14 19:15:49ZM/2011/07/158: ZM, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro rok 2012 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření města Králíky v době od prvního dne rozpočtového roku 2012 do doby schválení rozpočtu města na příslušný rok se řídí objemem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2011. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40 000,- Kč a nedokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2011. U smluvně sjednaných akcí v případě nevyčerpání finančních prostředků v roce 2011 na výdaje schválené v rozpočtu města na rok 2011, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2012 do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání v roce 2011. Kromě výše uvedených výdajů mohou být finanční prostředky vynaloženy na výdaje spojené s realizací projektů a dotací schválených v roce 2011 a případné výdaje na zajištění nezbytného stravování občanů v případě zpoždění výplaty sociálních dávek. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Ano-
2011-11-14 20:43:39ZM/2011/07/159: ZM bere na vědomí usnesení finančního výboru č. FV-2011-3 a č. FV-2011-4.Ano-
2011-11-14 20:51:14ZM/2011/07/160: ZM schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Ing. Ladislava Tótha.Ano-
2011-11-14 21:51:01ZM/2011/07/161: ZM bere na vědomí informaci o digitalizaci kina v Králíkách a ukládá RM připravit na příští jednání ZM podklady ke konkrétnímu řešení situace.Ano-
2011-11-14 22:07:38ZM/2011/07/162: ZM ukládá RM připravit na příští jednání ZM návrh na snížení odměn neuvolněným členům ZM - předsedům a členům komisí a výborů a neuvolněným členům RM.Ano-
2011-11-14 22:10:17ZM/2011/07/163: ZM ukládá RM prověřit možnost optimalizace všech stávajících úvěrů s cílem snížit úrokové zatížení.Ano-