Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Měsíc: 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2

Aktuální období: 7/2018

Hledaný text

zadejte alespoň 3 znaky
DatumPředmět hlasováníSchválenoPřílohy
2018-07-09 17:02:36ZM/2018/04/087: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pana Davida Hrdu a Mgr. Karla Hlavu.Ano-
2018-07-09 17:03:14ZM/2018/04/088: ZM schvaluje program jednání ZM č. 04.Ano-
2018-07-09 17:09:10ZM/2018/04/089: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3499 – orné půdy o výměře 1 185 m2 v k. ú. Králíky, a to do podílového spoluvlastnictví: - ideální 1/2 panu SKRYTO Dostálovi, SKRYTO bytem SKRYTO 789 91 Štíty, a - ideální 1/2 paní SKRYTO Temňákové, SKRYTO bytem SKRYTO, 561 69 Králíky, SKRYTO Ano-
2018-07-09 17:10:34ZM/2018/04/090: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3545 – orné půdy o výměře 1 100 m2 v k. ú. Králíky, a to do podílového spoluvlastnictví: - ideální 1/2 panu SKRYTO Heřmanovi, SKRYTO bytem SKRYTO 252 25 Zbuzany, a - ideální 1/2 paní SKRYTO Kakaščíkové, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO Ano-
2018-07-09 17:11:45ZM/2018/04/091: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3533 – orné půdy o výměře 906 m2 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Karabchuk, SKRYTO, oba bytem SKRYTO, 412 01 Litoměřice, za kupní cenu ve výši SKRYTO. Ano-
2018-07-09 17:12:53ZM/2018/04/092: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3544 – orné půdy o výměře 1 127 m2 v k. ú. Králíky panu SKRYTO Muchovi, SKRYTO, bytem SKRYTO, 561 69 Králíky, SKRYTO.Ano-
2018-07-09 17:13:58ZM/2018/04/093: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 3528 – orné půdy o výměře 2 088 m2 v k. ú. Králíky manželům SKRYTO Vavrušovým, SKRYTO, oba bytem 561 61 Červená Voda SKRYTO, za kupní cenu ve výši SKRYTO. Ano-
2018-07-09 17:14:59ZM/2018/04/094: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 506 – zahrady o výměře 820 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 220 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + DPH a ukládá záměr prodeje zveřejnit.Ano-
2018-07-09 17:16:45ZM/2018/04/095: Zastupitelstvo města Králíky odkládá schválení záměru prodeje části pozemku p. p. č. 328 – ostatní plochy o výměře cca 90 m2 v k. ú. Králíky, a to do doby dokončení stavby víceúčelového přístřešku v rámci akce „Autobusové nádraží – Králíky“.Ano-
2018-07-09 17:18:09ZM/2018/04/096: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje přijetí daru, a to pozemku st. p. č. 100 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 176 m2 v k. ú. Horní Lipka od paní SKRYTO Havlové, SKRYTO bytem SKRYTO Újezd nad Lesy, 190 106 Praha 9 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město Králíky.Ano-
2018-07-09 17:21:47ZM/2018/04/097: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva mezi městem Králíky a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, na uznání vlastnického práva České republiky k pozemkům p. p. č. 1405/7 a p. p. č. 1405/8 v k. ú. Dolní Boříkovice, v předloženém znění.Ano-
2018-07-09 17:22:48ZM/2018/04/098: Zastupitelstvo města Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/01/005 ze dne 23.01.2017.Ano-
2018-07-09 17:27:30ZM/2018/04/099: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu „Kladsko-Orlicko-Sněžník“ realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko mezi městem Králíky, Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej (Sdružením obcí Kladska), ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, Gminou (obcí) Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie a obcí Dolní Morava, 561 69 Dolní Morava 35.Ano-
2018-07-09 17:40:16ZM/2018/04/100: ZM schvaluje zrušení fondu obnovy majetku a plánu obnovy majetku.Ano-