Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 17:48:55schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/106: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 583/7 o velikosti 35,90 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 1232/10000 panu SKRYTO Knápkovi, SKRYTO bytem SKRYTO 788 33 Hanušovice SKRYTO s tím, že smluvní strany v souladu s ust. § 1125 se vzdají předkupního práva dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam