Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 17:51:29schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/108: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu o výměře 696 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice manželům SKRYTO Žiškovým, SKRYTO bytem Olšany SKRYTO, PSČ 789 62, SKRYTO.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam