Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 17:53:13schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/109: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemků p. p. č. 555/1 – ostatní plochy o výměře 22 m2, p. p. č. 555/2 – vodní plochy o výměře 534 m2, p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o výměře 342 m2 a p. p. č. 555/5 – vodní plochy o výměře 44 m2 v k. ú. Dolní Hedeč panu SKRYTO Boháčovi, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, SKRYTO.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam