Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 17:56:48schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/111: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej pozemku p. p. č. 1533/3 – ostatní plochy o výměře 187 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice do podílového spoluvlastnictví, a to: - ideální 1/2 paní SKRYTO Nádvorníkové, SKRYTO bytem SKRYTO 500 06 Hradec Králové 6, SKRYTO a - ideální 1/2 manželům SKRYTO Srbovým, SKRYTO bytem SKRYTO 109 00 Praha-Horní Měcholupy, SKRYTO.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam