Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 17:58:59schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/112: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemku p. p. č. 3481 – trvalého travního porostu o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 355/4 – trvalého travního porostu o výměře cca 29 m2, p. p. č. 480/1 – trvalého travního porostu o výměře cca 7 m2 a p. p. č. 3478 – trvalého travního porostu o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana SKRYTO Dostálka, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí pan Dostálek a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.Z
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam