Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 18:01:26schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/113: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje směnu pozemků p. p. č. 288/6 – ostatní plochy o výměře 43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního porostu o výměře 92 m2 a části p. p. č. 288/9 – trvalého travního porostu o výměře cca 7 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za části pozemků p. p. č. 288/7 – ostatní plochy, p. p. č. 288/8 – trvalého travního porostu a p. p. č. 288/10 – trvalého travního porostu o celkové výměře cca 36 m2 vše v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví manželů SKRYTO Stránských, SKRYTO bytem SKRYTO 561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí manželé Stránští a náklady spojené s převodem uhradí město Králíky. Zároveň Zastupitelstvo města Králíky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam