Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 18:03:03schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/114: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků p. p. č. 1397/1 – trvalého travního porostu o výměře 45 m2 a části p. p. č. 1397/2 – trvalého travního porostu o výměře cca 38 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Současně Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zřízení na předmětných pozemcích právo provedení stavby – chodníku dle § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro stavebníka město Králíky, právo provedení stavby se zřizuje na dobu 20 let a bezúplatně, a ukládá záměr prodeje zveřejnit.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam