Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 18:04:33schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/115: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 110 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 239 m2, p. p. č. 3234 – ostatní plochy o výměře 1 613 m2 a části p. p. č. 3238 – ostatní plochy o výměře cca 189 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + DPH, u nezastavěné části pozemku p. p. č. 3234 nejméně však ve výši 50 Kč/m2, a ukládá záměr prodeje zveřejnit.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam