Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 18:06:16schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/116: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 609 – trvalého travního porostu o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam