Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 18:55:05schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/120: ZM schvaluje, podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, uzavření smlouvy o úvěru do výše 25.000.000,00 Kč mezi firmou Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 a městem Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072 na financování projektu „Intenzifikace ČOV Králíky“ v předloženém znění.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam