Hlasování Zastupitelstva města Králíky

Kdo a jak hlasoval?

2018-09-17 20:01:10schváleno: Anopřílohy: -
ZM/2018/05/132: ZM schvaluje nabytí majetku společností Služby města Králíky s. r. o., Růžová 462, 561 69 Králíky, IČO 26007959, realizací akce: „Realizace centrálního zdroje dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, Základní školu Králíky s instalací KVET“.


JménoHlas
Beran Miroslav, Mgr.A
Dostálek Ladislav, Ing.A
Hejkrlík Martin, Mgr.A
Hlava Karel, Mgr.A
Hrda DavidA
Krabec Dušan, Mgr.A
Kubín Václav, Ing.A
Málek Karel, Ing.A
Ponocná JanaA
Strnad Pavel, Ing.A
Švanda Jiří, Mgr.A
Tóth Ladislav, Ing.A
Vyšohlíd AntonínA


zpět na seznam